Ψωνίστε online!

eshop

ALERT: Σχετικά με τον COVID-19

Περισσότερα
 • “Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε”

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 23/06/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 27/06/2022

  21714Μ. Λ.15€
  30585Σ. Ε.15€
  40974Σ. Κ.15€
  38455Κ. Α.10€
  33297C. R.10€
  32260N. M.10€
  30081Α. Π.10€
  20064Β. Ι.10€
  20031Δ. Δ.10€
  23738Θ. Η.10€
  28888Κ. Κ.10€
  24004Κ. Μ.10€
  23911Π. Α.10€
  38426Π. Α.5€
  30968D. C.5€
  42359D. D.5€
  20202Β. Α.5€
  39813Δ. Κ.5€
  24247Κ. Δ.5€
  22770Κ. Δ.5€
  25284Κ. Ι.5€
  34040Μ. Β.5€
  32612Π. Γ.5€
  20983Σ. Σ.5€
  20933Τ. Φ.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 16/06/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 20/06/2022

  20124Κ. Β.15€
  28985Ν. Σ.15€
  33215Τ. Β.15€
  22334B. G.10€
  41601D. S.10€
  27849T. K.10€
  32501T. J.10€
  42709Β. Μ.10€
  21018Κ. Μ.10€
  31562Λ. Ι.10€
  20700Μ. Μ.10€
  20252Ρ. Α.10€
  33490Τ. Λ.10€
  28165Λ. Α.5€
  40807S. E.5€
  26535T. A.5€
  36961Α.5€
  41192Α. Χ.5€
  27555Ε. Κ.5€
  28888Κ. Κ.5€
  29266Λ. Ε.5€
  42207Π. Μ.5€
  31539Π. Μ.5€
  36580Σ. Ι.5€
  22824Φ. Α.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 09/06/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 13/06/2022

  39755Κ. Δ.15€
  28722Ν. Ε.15€
  33495Ρ. Ε.15€
  34559A. B.10€
  41124L. B.10€
  32733L. R.10€
  22101S. D.10€
  29503T. F.10€
  41961V. M.10€
  33226Κ. Β.10€
  33068Μ. Α.10€
  27335Π. Φ.10€
  20252Ρ. Α.10€
  30452A. M.5€
  38391A. A.5€
  39912E. D.5€
  38859S.5€
  20573Β. Γ.5€
  21535Γ. Ε.5€
  32179Ζ. Ν.5€
  28557Κ. Α.5€
  33201Κ. Γ.5€
  32536Μ. Μ.5€
  25038Ρ. Μ.5€
  36702Τ. Α.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 02/06/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 06/06/2022

  27533Α. Σ.15€
  30915Χ. Δ.15€
  23334Χ. Χ.15€
  36573D. S.10€
  21697Γ. Ι.10€
  37798Γ. Δ.10€
  31883Ε. Γ.10€
  28123Μ. Α.10€
  26508Ρ. Ν.10€
  29705Ρ. Μ.10€
  20971Σ. Β.10€
  29952Τ. Β.10€
  40855Χ. Κ.10€
  38426Π. Α.5€
  38802F. M.5€
  40991H. N.5€
  29202S. G.5€
  33645Θ. Ρ.5€
  29631Κ. Γ.5€
  32490Κ.5€
  22250Κ. Π.5€
  37945Μ. Τ.5€
  20209Μ. Ι.5€
  28560Μ. Β.5€
  25251Μ. Ε.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 26/05/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 30/05/2022

  28881Β. Σ.15€
  21861Π. Κ.15€
  22570Χ. Ε.15€
  33208B. F.10€
  26365B. L.10€
  41960M. A.10€
  38195Α. Μ.10€
  40036Δ. Σ.10€
  29852Κ. Α.10€
  21769Κ. Μ.10€
  23316Κ. Λ.10€
  28985Ν. Σ.10€
  30639Ν. Φ.10€
  28667D. M.5€
  30751D. C.5€
  22193Β. Θ.5€
  22511Β. Μ.5€
  29836Κ. Ν.5€
  37335Κ. Λ.5€
  21017Κ. Π.5€
  36177Κ. Α.5€
  33240Μ. Θ.5€
  41737Μ. Χ.5€
  32555Ξ. Α.5€
  25295Σ. Δ.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 19/05/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 23/05/2022

  20015Δ. Ε.15€
  26804Κ. Σ.15€
  41181Ψ. Α.15€
  24464Κ. Α.10€
  41726Κ. Ε.10€
  36995Κ. Δ.10€
  25913Λ. Ε.10€
  34804Μ. Ε.10€
  20605Μ. Ρ.10€
  20171Ν. Κ.10€
  30639Ν. Φ.10€
  39600Ξ. Ε.10€
  37411Π. Α.10€
  39814H. T.5€
  41974Ι. Π.5€
  35999Κ. Κ.5€
  41039Μ. Α.5€
  38598Μ. Α.5€
  40324Μ. Α.5€
  41964Ν. Γ.5€
  30031Π. Κ.5€
  28900Π. Ε.5€
  32612Π. Γ.5€
  20252Ρ. Α.5€
  25654Χ. Α.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 12/05/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 16/05/2022

  36159Μ. Π.15€
  33976Σ. Β.15€
  20085Σ. Α.15€
  32420D. J.10€
  28555Α. Α.10€
  20805Α. Δ.10€
  20642Α. Α.10€
  36944Γ. Π.10€
  41976Μ. Π.10€
  30151Ξ. Τ.10€
  20494Ξ. Ε.10€
  41977Π. Ε.10€
  28534Π. Α.10€
  38455Κ. Α.5€
  37871E. S.5€
  30083P. R.5€
  38494S. E.5€
  23127Κ. Α.5€
  40205Κ. Α.5€
  24794Μ. Γ.5€
  24061Μ. Ε.5€
  23763Ν. Ε.5€
  28722Ν. Ε.5€
  20459Ξ. Κ.5€
  41713Φ. Β.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 05/05/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 09/05/2022

  28888Κ. Κ.15€
  29836Κ. Ν.15€
  41713Φ. Β.15€
  36492E. M.10€
  32121F. M.10€
  31303G. E.10€
  31038S. E.10€
  41732U. E.10€
  29841Κ. Μ.10€
  26131Λ. Δ.10€
  20337Μ. Ν.10€
  40931Π. Σ.10€
  26919Χ. Σ.10€
  30401C. A.5€
  28667D. M.5€
  31269M. P.5€
  29473M. J.5€
  38494S. E.5€
  20618Β. Μ.5€
  41963Μ. Γ.5€
  20700Μ. Μ.5€
  40959Μ. Κ.5€
  28014Τ. Β.5€
  26399Χ. Ε.5€
  25870Χ. Κ.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 28/04/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 02/05/2022

  34804Μ. Ε.15€
  21268Ν. Γ.15€
  22616Σ. Ζ.15€
  42359D. D.10€
  24012M. E.10€
  25033R. A.10€
  32300S. N.10€
  26749Δ. Μ.10€
  40922Δ. Δ.10€
  31573Κ. Γ.10€
  20147Κ. Ζ.10€
  30034Ν. Γ.10€
  21185Χ. Β.10€
  42029Τ.5€
  40150A. U.5€
  28483R. M.5€
  23941Α. Μ.5€
  20206Α. Δ.5€
  38145Γ. Δ.5€
  29230Κ. Ε.5€
  38598Μ. Α.5€
  32411Π. Κ.5€
  24725Ρ. Α.5€
  21656Χ. Κ.5€
  34945Χ. Π.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 21/04/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 25/04/2022

  30667Κ. Α.15€
  34997Ν. Φ.15€
  25709Χ. Μ.15€
  38349S. K.10€
  39970Α. Μ.10€
  20017Α. Ν.10€
  29064Γ. Γ.10€
  20118Κ. Α.10€
  39662Ν. Μ.10€
  25038Ρ. Μ.10€
  37007Τ. Β.10€
  23458Φ. Μ.10€
  32009Φ. Ζ.10€
  23461Α. Γ.5€
  20064Β. Ι.5€
  25798Γ. Φ.5€
  38680Ε. Φ.5€
  33740Θ. Μ.5€
  31933Κ. Σ.5€
  30922Κ. Ζ.5€
  29800Μ. Π.5€
  23962Ν. Μ.5€
  38585Σ. Σ.5€
  35964Τ. Φ.5€
  24463Φ. Α.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 14/04/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 18/04/2022

  24857K. Κ.15€
  20481Ν. Δ.15€
  31906Ν. Λ.15€
  28045S.10€
  27476S. B.10€
  28031Κ. Α.10€
  30144Κ. Θ.10€
  28193Κ. Δ.10€
  35508Κ. Μ.10€
  32414Λ. Μ.10€
  41920Μ. Δ.10€
  34715Π. Κ.10€
  23070Χ. Α.10€
  27326A. K.5€
  31601B. A.5€
  27849T. K.5€
  42382Α. Μ.5€
  26344Α. Κ.5€
  20206Α. Δ.5€
  35485Γ. Ε.5€
  32980Κ. Α.5€
  33240Μ. Θ.5€
  40853Τ. Γ.5€
  28014Τ. Β.5€
  28471Χ. Ι.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 07/04/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 11/04/2022

  37940M. T.15€
  28725Μ. Κ.15€
  32122Π. Α.15€
  40129R.10€
  24689Α. Φ.10€
  26214Δ. Ε.10€
  29631Κ. Γ.10€
  33109Μ. Κ.10€
  42255Μ. Α.10€
  23724Ξ. Ι.10€
  33328Π. Σ.10€
  20355Π. Μ.10€
  20252Ρ. Α.10€
  37198S. M.5€
  21517Α. Ν.5€
  20727Δ. Ε.5€
  24323Κ. Α.5€
  20657Κ. Φ.5€
  22597Κ. Ο.5€
  30144Κ. Θ.5€
  31565Λ. Μ.5€
  26274Π. Κ.5€
  41101Π. Φ.5€
  29705Ρ. Μ.5€
  31749Τ. Γ.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 31/03/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 04/04/2022

  35557Β. Κ.15€
  25369Μ. Γ.15€
  40324Μ. Α.15€
  37940M. T.10€
  20064Β. Ι.10€
  39823Γ. Κ.10€
  36186Γ. Β.10€
  23738Θ. Η.10€
  24142Κ. Δ.10€
  28722Ν. Ε.10€
  37246Σ. Τ.10€
  38492Σ. Ε.10€
  27767Τ. Γ.10€
  40236L. D.5€
  33293M. T.5€
  38621S. A.5€
  36700Β. Γ.5€
  40077Δ. Ν.5€
  36905Κ. Ι.5€
  36177Κ. Α.5€
  27627Μ. Y.5€
  27284Μ. Β.5€
  25522Μ. Θ.5€
  36909Π. Α.5€
  33600Σ. Ε.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 24/03/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 28/03/2022

  26980M. E.15€
  31566Γ. Ν.15€
  20252Ρ. Α.15€
  31601B. A.10€
  20115R. T.10€
  29285T. B.10€
  27667Α. Α.10€
  39830Ι. Π.10€
  24247Κ. Δ.10€
  26857Κ. Κ.10€
  29685Σ. Μ.10€
  36580Σ. Ι.10€
  25709Χ. Μ.10€
  41756A. H.5€
  34619E. V.5€
  35493I. H.5€
  40818M. D.5€
  32768R. A.5€
  30608Α. Γ.5€
  20805Α. Δ.5€
  38568Ε. Α.5€
  33201Κ. Γ.5€
  28650Τ. Γ.5€
  40128Τ. Π.5€
  21548Χ. Π.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 17/03/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 21/03/2022

  29977Κ. Μ.15€
  34033Π. Α.15€
  24271Τ. Δ.15€
  31661C. P.10€
  31184S. P.10€
  20642Α. Α.10€
  21089Γ. Ν.10€
  34582Ε. Π.10€
  38842Ν. Ε.10€
  38353Ν. Μ.10€
  40921Τ. Α.10€
  33536Φ. Α.10€
  26012Χ. Α.10€
  32685B. L.5€
  28707D. R.5€
  31992M. P.5€
  22101S. D.5€
  31783Α. Ε.5€
  33022Γ. Ε.5€
  22770Κ. Γ.5€
  36995Κ. Δ.5€
  33739Κ. Ο.5€
  41150Λ. Φ.5€
  30308Π. Α.5€
  20252Ρ. Α.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 10/03/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 14/03/2022

  28697S. W.15€
  20986Δ. Δ.15€
  28390Σ. Μ.15€
  39911K. H.10€
  26978Α. Μ.10€
  36975Β. Ι.10€
  37451Γ. Α.10€
  22197Γ. Κ.10€
  26214Δ. Ε.10€
  38666Κ. Μ.10€
  25552Κ. Σ.10€
  26126Π. Α.10€
  24680Σ. Ζ.10€
  32686B. B.5€
  29866C. E.5€
  32260N. M.5€
  27683Α. Ε.5€
  24487Β. Ε.5€
  25078Κ. Μ.5€
  20420Κ. Γ.5€
  32699Μ. Ρ.5€
  20171Ν. Κ.5€
  38863Ν. Τ.5€
  24725Ρ. Α.5€
  26102Τ. Φ.5€

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 03/03/2022

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 07/03/2022

  42355J. A.15€
  33150Β. Γ.15€
  36629Ι. Ε.15€
  34820K. M.10€
  26952Α. Κ.10€
  22511Β. Μ.10€
  27961Γ. Α.10€
  36361Γ. Κ.10€
  22746Η. Θ.10€
  24353Η. Σ.10€
  20173Κ. Δ.10€
  30754Π. Ε.10€
  26012Χ. Α.10€
  36902I. H.5€
  22650Α. Μ.5€
  21083Γ. Α.5€
  26214Δ. Ε.5€
  20960Κ. Β.5€
  36327Κ. Α.5€
  26804Κ. Σ.5€
  37127Κ. Α.5€
  40333Π. Γ.5€
  26555Σ. Μ.5€
  22824Φ. Α.5€
  24440Φ. Μ.5€

  Δες τους νικητές, Φεβρουάριος 2022
  Δες τους νικητές, Ιανουάριος 2022
  Δες τους νικητές, Δεκέμβριος 2021
  Δες τους νικητές, Νοέμβριος 2021
  Δες τους νικητές, Οκτώβριος 2021
  Δες τους νικητές, Σεπτέμβριος 2021
  Δες τους νικητές, Αύγουστος 2021
  Δες τους νικητές, Ιούλιος 2021
  Δες τους νικητές, Ιούνιος 2021
  Δες τους νικητές, Μάιος 2021
  Δες τους νικητές, Απρίλιος 2021
  Δες τους νικητές, Μάρτιος 2021
  Δες τους νικητές, Φεβρουάριος 2021
  Δες τους νικητές, Ιανουάριος 2021
  Δες τους νικητές, Δεκέμβριος 2020
  Δες τους νικητές, Νοέμβριος 2020
  Δες τους νικητές, Οκτώβριος 2020
  Δες τους νικητές, Σεπτέμβριος 2020
  Δες τους νικητές, Αύγουστος 2020
  Δες τους νικητές, Ιούλιος 2020
  Δες τους νικητές, Ιούνιος 2020
  Δες τους νικητές, Μάϊος 2020
  Δες τους νικητές, Απρίλιος 2020
  Δες τους νικητές, Μάρτιος 2020
  Δες τους νικητές, Φεβρουάριος 2020
  Δες τους νικητές, Ιανουάριος 2020
  Δες τους νικητές 2019
  Δες τους νικητές 2018
  Δες τους νικητές 2017
  Δες τους νικητές 2015-2016

  Flora Club Card

  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!

   

   

  mykonosOnly
  espa