• 10 ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ – ΔΕΚΑ ΤΥΧΕΡΟΙ

  Νικητές Ενέργειας
  Οι παρακάτω κάτοχοι Flora Club Card κερδίζουν από μία γαλοπούλα.
  Η παραλαβή των δώρων γίνεται από το κατάστημα του Αεροδρόμιου.

  ΚΑΡΤΑ ΠΕΛΑΤΗΣ
  29195 M. B.
  31689 Δ. Σ.
  33123 Ε. Α.
  29254 Μ. Α.
  30006 Σ. Λ.
  24956 Χ. Β.
  26569 L. N.
  20817 Δ. Τ.
  23195 Μ. Ξ.
  20563 Λ. Μ.

  You have Successfully Subscribed!