• Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
  • Άριστη γνώση διαχείρισης και οργάνωσης ταμείου.
  • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση ταμειακών συναλλαγών (χρέωση πιστωτικών καρτών και έκδοση τιμολογίων).
  • Γνώσεις ταμειακών προγραμμάτων (POS).
  • Ανατροφοδοσία ραφιών.
  • Προϋπηρεσία στο κλάδο των τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Μεταφορικό Μέσο.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

Παρέχεται στέγη.