Ψωνίστε online!

eshop
 • “Κάθε Πέμπτη Κερδίζουμε”

  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 25/06/2020

  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 29/06/2020

  33077 Ξ.Μ 15€
  35241 Q.F 15€
  30564 Κ.Μ 15€
  39619 Χ.Κ 10€
  39656 G 10€
  21316 M.N 10€
  22351 Β.Α 10€
  31309 Δ.Ε 10€
  39657 Ζ.Μ 10€
  35796 Κ.Β 10€
  23024 Λ.Α 10€
  24331 Π.Ι 10€
  36816 Ρ.Ε 10€
  39860 T 5€
  39658 F.V 5€
  35875 Β.Π 5€
  36014 Δ.Μ 5€
  24322 Θ.Ε 5€
  32079 Κ.Β 5€
  21929 Κ.Π 5€
  21133 Μ.Α 5€
  39742 Μ.Ζ 5€
  37212 Μ.Κ 5€
  20155 Σ.Φ 5€
  31864 Φ.Δ 5€
  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 18/06/2020
  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 22/06/2020

  39830 Ι.Π 15€
  26583 E.T 15€
  39835 Β.Β 15€
  31372 Δ.Ρ 10€
  28118 Κ.Β 10€
  29171 Μ.Α 10€
  36300 Ν.Π 10€
  23689 Ξ.Α 10€
  28198 Π.Α 10€
  27294 Σ.Α 10€
  27616 Τ.Κ 10€
  34559 A.B 10€
  32491 A.S 10€
  33297 C.R 5€
  32868 D.S 5€
  27584 Α.Ν 5€
  30098 Δ.Γ 5€
  35880 Κ.Ε 5€
  36242 Κ.Δ 5€
  25284 Κ.Ι 5€
  23490 Ξ.Ν 5€
  32730 Ρ.Λ 5€
  33490 Τ.Λ 5€
  25709 Χ.Μ 5€
  38045 Χ.Γ 5€
  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 11/06/2020
  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από τη Δευτέρα 15/06/2020

  35610 C.E 15€
  31948 Τ.Χ 15€
  24526 R.J 15€
  38700 E.K 10€
  24081 Β.Ε 10€
  38815 Β.Ο 10€
  36711 Ζ.Η 10€
  21736 Κ.Κ 10€
  38225 Κ.Π 10€
  27393 Μ.Α 10€
  25917 Ξ.Κ 10€
  36510 Π.Ξ 10€
  33525 Σ.Ε 10€
  35573 D.I 5€
  20573 Β.Γ 5€
  30044 Γ.Α 5€
  34130 Ε.Ρ 5€
  36447 Κ.Κ 5€
  21506 Κ.Σ 5€
  20837 Κ.Μ 5€
  23416 Κ.Κ 5€
  25305 Μ.Λ 5€
  37191 Π.Μ 5€
  38264 Σ.Μ 5€
  33536 Φ.Α 5€
  Νικητές Ενέργειας για Πέμπτη 04/06/2020
  Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους από την Τρίτη 09/06/2020

  36414 Σ.Γ 15€
  33238 Α.Δ 15€
  25480 Μ.Ν 15€
  32277 J.S 10€
  33374 K.T 10€
  32913 Δ.Ε 10€
  29102 Θ.Ν 10€
  20275 Κ.Β 10€
  34455 Κ.Α 10€
  38263 Μ.Ι 10€
  31201 Ρ.Χ 10€
  30709 Σ.Φ 10€
  25299 Τ.Ι 10€
  35291 G.K 5€
  29401 L.E 5€
  38683 X.K 5€
  33646 Γ.Ν 5€
  35951 Ζ.Α 5€
  30889 Κ.Β 5€
  25887 Κ.Β 5€
  31562 Λ.Ι 5€
  31790 Μ.Θ 5€
  37027 Μ 5€
  29567 Ρ.Ρ 5€
  29681 Σ.Μ 5€

  Flora Club Card

  ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!

   

   

  mykonosOnly
  × espa